Partners Regioploeg

Home » Partners » Partners Regioploeg

Sponsoren

Stichting Carelanka vindt dat kinderen en volwassen in Sri Lanka, die minder snel gezien worden, onze steun en aandacht extra verdienen. De missie van Carelanka is het bieden van onderdak, educatie, verzorging en ontwikkelingsmogelijkheden in de ruimste zin van het woord, ten behoeve van de bevolking op Sri Lanka, zulks in het kader van de armoedebestrijding en verbetering van de leefomstandigheden op Sri Lanka, en voorts al hetgeen met het voorstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord. De stichting beoogt niet het maken van winst.

www.carelanka.nl